de Mûelenaere & Vijncke, Geassocieerde notarissen te Gullegem (Wevelgem)

 

de Mûelenaere & Vijncke

Geassocieerde notarissen te Gullegem (Wevelgem)

Kopen, huren en lenen

Heeft u het huis van uw dromen gevonden? Proficiat! Zo'n aankoop heeft echter belangrijke financiële en juridische gevolgen voor een groot stuk van uw leven. Alvorens een verbintenis aan te gaan doet u best een beroep op een ervaren deskundige. Zo iemand is de notaris. 

In een notendop...

Het honorarium van de notaris bij verkoop uit de hand is bepaald bij Koninklijk Besluit. Het is proportioneel en degressief. Lees meer

Recht van erfpacht, opstal en natrekking worden vaak in één adem genoemd wegens hun onderlinge verwantschap. Ook zijn er nogal wat fiscale aspecten aan verbonden. Lees meer

Het energieprestatiecertificaat (EPC) licht de kandidaat-huurder in over de energetische kwaliteit van de woning of appartement door aan de woning een score toe te kennen. Lees meer

Voor wat betreft de bepaling van het einde van de handelshuur onderscheiden we huurovereenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur. Wat zijn de uitzettingsvergoedingen. Lees meer

In de praktijk is het verschil tussen de lening en het krediet niet altijd even duidelijk. Wat is eigenlijk het verschil? En wat zijn de bancaire en notariskosten om een lening aan te gaan? Lees meer